รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่นักเรียนยังสามารถลงทะเบียนได้

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2564 ที่นักเรียนยังสามารถเลือกได้ (หากนักเรียนคนใดไม่เลือกชุมนุมเองตามระยะเวลาที่กำหนด***งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะจัดสรรให้ท่านเองโดยไม่มีเงื่อนไข***)

 1. ชุมนุม Amath รับได้อีกจำนวน 7 คน
 2. ชุมนุมเวทคณิต รับได้อีกจำนวน 8 คน
 3. ชุมนุมอาเซียน รับได้อีกจำนวน 8 คน
 4. ชุมนุมเกษตร-อุตสาหกรรม รับได้อีกจำนวน 1 คน
 5. ชุมนุมมารยาทไทย รับได้อีกจำนวน 13 คน
 6. ชุมนุมรักษ์ภาษา รับได้อีกจำนวน 30 คน
 7. ชงโคสัมพันธ์สร้างสรรค์งานเขียน รับได้อีกจำนวน 9 คน
 8. หมากกระดาน รับได้อีกจำนวน 1 คน
 9. ชุมนุมโยธวาทิต ไม่จำกัด จำนวน(คนเก่ารับหมดทุกคน)
 10. ชุมนุมดนตรีพื้นบ้าน รับได้อีกจำนวน 5 คน
 11. ชุมนุมฟุตบอล รับได้อีกจำนวน 2 คน
 12. ชุมนุมวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ  รับได้อีกจำนวน 28 คน
 13. ชุมนุมทำนองเสนาะ รับได้อีกจำนวน 17 คน
 14. ชุมนุมอาสายุวกาชาด รับเฉพาะ ม.ปลาย รับได้อีกจำนวน 6 คน
 15. ชุมนุมSpeak out  รับได้อีกจำนวน 21 คน
 16. ชุมนุมสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์รับ 20 คน รับได้อีกจำนวน 19 คน
 17. ชุมนุมนักจัดกิจกรรม รับเฉพาะนักเรียนม.ปลาย ไม่จำกัดจำนวน
 18. ชุมนุมโสตทัศนศึกษา นักเรียน ม.ปลาย รับได้อีกจำนวน 5 คน
 19. ชุมนุมวิทย์รักษ์สิ่งแวดล้อม​ นักเรียนระดับ​ม.ปลาย​ รับได้อีกจำนวน 5 คน
 20. ชุมนุมสภานักเรียน รับเฉพาะนักเรียนม.ปลาย ไม่จำกัดจำนวน
 21. ชุมนุมชาวพุทธสุดหรรษา  รับได้อีกจำนวน 9 คน
 22. ชุมนุมเยาวชนสาธารณสุขโรงเรียน รับได้อีกจำนวน 8 คน
 23. ชุมนุม TO BE NUMBER ONE รับได้อีกจำนวน 4 คน
 24. ชุมนุมคณิตศาสตร์กับงานประดิษฐ์  รับได้อีกจำนวน 29 คน
กำหนดการลงทะเบียน

นักเรียนทุกคนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมที่ตนเองสนใจ

รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ

***1. นักเรียนที่เรียนวิชานักศึกษาวิชาทหารทุกคน ต้องเลือกชุมนุมรักษาดินแดนเท่านั้นห้ามเลือกอย่างอื่นเด็ดขาด และห้ามนักเรียนอื่นเลือกชุมนุมนี้

    2. นักเรียน ม.4/8, ม.5/8, ม.6/8 ที่เรียนทวิศึกษาทุกคน ต้องเลือกชุมนุมทวิศึกษาเท่านั้นห้ามเลือกอย่างอื่นเด็ดขาด และห้ามนักเรียนอื่นเลือกชุมนุมนี้

    3. หากชื่อ นามสกุล เลขที่ ของนักเรียนไม่ถูกต้องท่านสามารถเลือกชุมนุมได้ตามปกติ (admin กำลังทยอยแก้ไขให้)

    4. นักเรียนทุกคนมีสิทธิแก้ไขชุมนุมที่เลือกได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นกรุณาตัดสินใจให้ดีก่อนเลือก

แนวปฎิบัติการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำอธิบายการสมัครกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

        นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมชุมนุม โดยให้นักเรียนลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของโรงเรียน ตามกำหนด

***หมายเหตุ***

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ขอให้เป็นสมาชิกของชุมนุมเดิม ได้แก่ 

    1 โยธวาทิต

    2 ดนตรีไทย

    3 นาฏศิลป์

    4 นักกีฬา

    5 นักจัดกิจกรรม

    6 สภานักเรียน

    7 อื่น ๆ ตามที่คุณครูแต่ละชุมนุม กำหนดไว้